Toda a xente do Monte Carrasco á que lle guste ler ou sinta interese polos libros e por compartir as historias, os soños, os mundos e os amigos que neles se agochan.

Se ti es un deles, participa nas nosas xuntanzas.